CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TEKCO VIỆT NAM

Phân phối các loại hóa chất toàn Quốc

17-OH Progesterone – BSA Conjugate

Add to Cart
SKU
UNIT PRICE (USD)
498-25-1 1 mg $675.00

Mô tả

Description

Product Name 17-OH Progesterone BSA Conjugate
Source Conjugate
Catalogue Number 498-25
Form Liquid
Concentration > 1.0 mg/mL (A280nm, E0.1%=0.52)
Conjugate BSA
Position 17-OH Progesterone-3
Formulation Solution in 15 mM phosphate, 150 mM sodium chloride, pH 7.2, with 0.1% sodium azide.
Storage -20°C
Recertification 2 years
Synonyms 17α-Hydroxyprogesterone, 17α-OHP, hydroxyprogesterone, OHP
CÔNG TY TNHH TEKCO VIỆT NAM
Địa chỉ: 14/25 Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 02466883395 - Fax: 02466883312
Email: tekcovina@gmail.com - Website: www.hoachattekco.com