CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TEKCO VIỆT NAM

Phân phối các loại hóa chất toàn Quốc

Albumin (BSA, ALB) – Cohn Fraction V

Add to Cart

SKU
UNIT PRICE (USD)
100-15-0.2 200 grams $158.00
100-15-0.5 500 grams $368.00
100-15-1 1 kg $630.00
Danh mục: Từ khóa: , , ,

Mô tả

Description

Product Name Albumin
Source Bovine Serum
Form Lyophilized
Catalogue Number 100-15
Purity > 98% (HPLC)
Analysis Sodium: < 50 mmol/L (All in a 10% solution)
Chloride: < 50 mmol/L
pH: 6.7 – 7.3
Conductivity: < 3,000 µS
Microbial Content < 3 CFU/g
Loss on Drying < 5%
Bluetongue Virus Negative
Vesicular stomatitis Virus Negative
Purification Heat-shock fractionation followed by ion-exchange chromatography
Storage 2-8°C
Recertification 5 years
Synonyms ALB, BSA
Country of Origin United States of America
CÔNG TY TNHH TEKCO VIỆT NAM
Địa chỉ: 14/25 Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 02466883395 - Fax: 02466883312
Email: tekcovina@gmail.com - Website: www.hoachattekco.com