Alkaline phosphatase 50% Glycerol

Model: AZ235C

Alkaline phosphatase 50% Glycerol
Size:1Mg
CAS:[9001-78-9]
Grade:Biotech
DG:No
Storage:(-15 to -20)C
Sterile:Yes
Stock:In stock

 

 

 

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

097 3314 999