CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TEKCO VIỆT NAM

Phân phối các loại hóa chất toàn Quốc

BIOBASIC

Danh mục:

Mô tả

CODE SIZE  2018 USD List
FB0010 FB0010.SIZE.100g 100g  $         14.00
FB0010 FB0010.SIZE.500g 500g  $         56.00
FB0012 FB0012.SIZE.100g 100g  $         14.00
FB0012 FB0012.SIZE.500g 500g  $         60.00
G1253 G1253.SIZE.100g 100g  $         11.00
G1253 G1253.SIZE.500g 500g  $         45.00
G243 G243.SIZE.100g 100g  $         36.00
G243 G243.SIZE.500g 500g  $       165.00
BB0114 BB0114.SIZE.100g 100g  $         18.00
BB0114 BB0114.SIZE.500g 500g  $         80.00
CN1138 CN1138.SIZE.500g 500g  $         40.00
CB3060 CB3060.SIZE.100g 100g  $         14.00
CB3060 CB3060.SIZE.500g 500g  $         62.00
CN5204 CN5204.SIZE.500g 500g  $         50.00
MJ873 MJ873.SIZE.100g 100g  $         14.50
MJ873 MJ873.SIZE.500g 500g  $         72.50
NJ853 NJ853.SIZE.100g 100g  $         20.00
NJ853 NJ853.SIZE.500g 500g  $         90.00
G213 G213.SIZE.100g 100g  $         11.00
G213 G213.SIZE.500g 500g  $         45.00
G214 G214.SIZE.100g 100g  $         12.10
G214 G214.SIZE.500g 500g  $         55.00
G292 G292.SIZE.100g 100g  $          9.00
G292 G292.SIZE.500g 500g  $         35.00
G241 G241.SIZE.100g 100g  $         12.00
G241 G241.SIZE.500g 500g  $         52.00
G212 G212.SIZE.100g 100g  $         16.00
G212 G212.SIZE.500g 500g  $         70.00
G256 G256.SIZE.100g 100g  $         10.00
G256 G256.SIZE.500g 500g  $         45.00
G258 G258.SIZE.100g 100g  $         20.00
G258 G258.SIZE.500g 500g  $         80.00
TG217(G211) TG217(G211).SIZE.100g 100g  $         11.00
TG217(G211) TG217(G211).SIZE.500g 500g  $         48.00
G0961 G0961.SIZE.500g 500g  $         36.00
S507 S507.SIZE.100g 100g  $         48.00
S507 S507.SIZE.500g 500g  $       215.00
S505 S505.SIZE.100g 100g  $         48.00
S505 S505.SIZE.500g 500g  $       215.00
DJ1018 DJ1018.SIZE.100g 100g  $         30.00
DJ1018 DJ1018.SIZE.500g 500g  $       138.00
DJ1019 DJ1019.SIZE.100g 100g  $         12.50
SD7001 SD7001.SIZE.100g 100g  $         15.00
SD7029 SD7029.SIZE.100g 100g  $         12.00
SD7002 SD7002.SIZE.250g 250g  $         21.50
SD7003 SD7003.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7004 SD7004.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7005 SD7005.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7006 SD7006.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7024 SD7024.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7025 SD7025.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7033 SD7033.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7010 SD7010.SIZE.100g 100g  $         14.50
SD7011 SD7011.SIZE.100g 100g  $         15.00
SD7014 SD7014.SIZE.100g 100g  $         12.50
SD7015 SD7015.SIZE.100g 100g  $         15.00
SD7012 SD7012.SIZE.100g 100g  $         12.50
SD7013 SD7013.SIZE.100g 100g  $         15.00
SD7007 SD7007.SIZE.250g 250g  $         23.50
SD7008 SD7008.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7009 SD7009.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7026 SD7026.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7027 SD7027.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7028 SD7028.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7035 SD7035.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7032 SD7032.SIZE.250g 250g  $         23.00
SD7031 SD7031.SIZE.250g 250g  $         23.50
SD7034 SD7034.SIZE.250g 250g  $         30.00
SD7022 SD7022.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7023 SD7023.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7016 SD7016.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7017 SD7017.SIZE.250g 250g  $         30.00
SD7018 SD7018.SIZE.250g 250g  $         30.00
SD7019 SD7019.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7020 SD7020.SIZE.250g 250g  $         25.00
SD7021 SD7021.SIZE.250g 250g  $         25.00
CÔNG TY TNHH TEKCO VIỆT NAM
Địa chỉ: 14/25 Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 02466883395 - Fax: 02466883312
Email: tekcovina@gmail.com - Website: www.hoachattekco.com