CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TEKCO VIỆT NAM

Phân phối các loại hóa chất toàn Quốc

Biochemicals Code B

Mô tả

BB0116 Barium acetate 250g Reagent [543-80-6]
BC2020 Barium chloride dihydrate 500g Reagent [10326-27-9]
BD1217 Barium Diphenylamine-4-sulfonate 10g ACS [6211-24-1]
BB0119 Barium nitrate 1Kg Reagent [10022-31-8]
BB1111 Basic fuchsin, certified 5g Analysis [632-99-5]
BB1111 Basic fuchsin, certified 25g Analysis [632-99-5]
BD0070 Basic fuchsin, hydrochloride 25g Indicator [58969-01-0]
BB0260 BCA, disodium salt 5g Reagent [979-88-4]
BB0260 BCA, disodium salt 25g Reagent [979-88-4]
BB0072 BCIP toluidine salt 100mg Ultra Pure [6578-06-9]
BB0072 BCIP toluidine salt 500mg Ultra Pure [6578-06-9]
BB1171 BCIP, disodium salt 100mg Ultra Pure [102185-33-1]
BB1171 BCIP, disodium salt 500mg Ultra Pure [102185-33-1]
BC2140 Benzaldehyde 500g Reagent [100-52-7]
BB0122 Benzamide 100g Reagent [55-21-0]
BD0076 Benzamidine hydrochloride 25g Reagent [1670-14-0]
BD0076 Benzamidine hydrochloride 100g Reagent [1670-14-0]
BB0125 Benzimidazole 25g Reagent [51-17-2]
BB1147 Benzoic acid 250g ultra pure [65-85-0]
BB0743 6-Benzylamino purine 25g High Purity [1214-39-7]
BB0743 6-Benzylamino purine 100g High Purity [1214-39-7]
BB0129 Berberine chloride 5g Reagent [633-65-8]
BB0130 BES, free acid 25g High Purity [10191-18-1]
BB0130 BES, free acid 100g High Purity [10191-18-1]
BB0130 BES, free acid 500g High Purity [10191-18-1]
BB0131 BES, monosodium salt 25g High Purity [66992-27-6]
BB0131 BES, monosodium salt 100g High Purity [66992-27-6]
BB0131 BES, monosodium salt 500g High Purity [66992-27-6]
BJ579 Bestatin 10mg ACS [58970-76-6]
BB0133 Betaine hydrochloride 250g Reagent [590-46-5]
BB0133 Betaine hydrochloride 1Kg Reagent [590-46-5]
BB0266 Bicine 100g High Purity [150-25-4]
BB0266 Bicine 500g High Purity [150-25-4]
BD0019 Biebrich scarlet 25g Certified [4196-99-0]
BDJ583 Big CHAP 250mg Ultra Pure [86303-22-2]
BDJ583 Big CHAP 1g Ultra Pure [86303-22-2]
BB0225 Bile salt 25g /
BB0225 Bile salt 100g /
BB0078 D-Biotin 1g Reagent [58-85-5]
BB0078 D-Biotin 5g Reagent [58-85-5]
BD1219 2,2-Bipyridine 10g ACS [366-18-7]
BB0025 Bis-acrylamide 50g Ultra Pure [110-26-9]
BB0025 Bis-acrylamide 250g Ultra Pure [110-26-9]
A0114 2% Bisacrylamide Solution 500ml Ultra Pure /
B0466 Bismuth (III) citrate 100g Reagent [813-93-4]
BB0079 Bis-Tris 25g Ultra Pure [6976-37-0]
BB0079 Bis-Tris 100g Ultra Pure [6976-37-0]
BB0238 Bis-Tris Propane 50g High Purity [64431-96-5]
BB0239 Biuret 25g Reagent [108-19-0]
NT020S1 Nitrocellulose  Membrane  0.22um 5(20x20cm) /
D0157-3 Nylon Membrane 1(20cmx3m) /
BB1182 Bluo-Gal 250mg High Purity [97753-82-7]
BB0044 Boric acid 500g Molecular Biology [10043-35-3]
BDE641 Bradford reagent 100ml /
B0217 Brij 35 250g Biotech [9002-92-0]
BB0638 Brij 35 72% Solution 250ml Biotech /
B6306 Brij 58 250ml Proteomic [9004-95-9]
BB0242 Brilliant green 25g Indicator [633-03-4]
BB0242 Brilliant green 100g Indicator [633-03-4]
BD0159 Bromocresol green  free acid 5g Indicator [76-60-8]
BD0159 Bromocresol green  free acid 25g Indicator [76-60-8]
ED0087 Bromocresol green, sodium salt 5g Indicator [62625-32-5]
ED0087 Bromocresol green, sodium salt 25g Indicator [62625-32-5]
BB0244 Bromocresol purple, free acid 25g Indicator [115-40-2]
BB0244 Bromocresol purple, free acid 100g Indicator [115-40-2]
BB0627 Bromocresol purple, sodium salt 5g Indicator [62625-30-3]
BB0627 Bromocresol purple, sodium salt 25g Indicator [62625-30-3]
BB2230 Bromophenol blue 25g Indicator [115-39-9]
BB2230 Bromophenol blue 100g Indicator [115-39-9]
BDB0001 Bromophenol blue, sodium salt 25g Indicator [62625-28-9]
BDB0001 Bromophenol blue, sodium salt 100g Indicator [62625-28-9]
BB0043 Bromothymol blue free acid 5g Indicator [76-59-5]
BB0043 Bromothymol blue free acid 25g Indicator [76-59-5]
BD0048 Bromothymol blue, sodium salt 5g Indicator [34722-90-2]
BD0048 Bromothymol blue, sodium salt 25g Indicator [34722-90-2]
AJ642 BSA Standard Solution 1ml High Purity /
BD1237 1-Butanesulfonic acid sodium salt 5g High Purity [2386-54-1]
BC1800 1-Butanol 1L Reagent [71-36-3]
BC2500 Butyl acetate 1L Reagent [123-86-4]
BC2330 Butyric acid 500ml Reagent [107-92-6]
CÔNG TY TNHH TEKCO VIỆT NAM
Địa chỉ: 14/25 Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 02466883395 - Fax: 02466883312
Email: tekcovina@gmail.com - Website: www.hoachattekco.com