Cell Culture Dishes- Đĩa nuôi cấy tế bào

Cell Culture Dishes
  • Brand:BIOLOGIX
  • Model:07-3035, 07-3060, 07-3100, 07-3150
  • Material:PS
  • Dish style DxH(mm):35×10mm; 60×15mm; 90×20mm  
       Cell culture petri dishes: 35mm, 60mm, 100mm, 150mm 

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

097 3314 999