CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TEKCO VIỆT NAM

Phân phối các loại hóa chất toàn Quốc

Liên hệ

Liên hệ với công ty TNHH Tekco Việt Nam

CÔNG TY TNHH TEKCO VIỆT NAM
Địa chỉ: 14/25 Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 02466883395 - Fax: 02466883312
Email: tekcovina@gmail.com - Website: www.hoachattekco.com