Sử dụng các kỹ thuật tiên tiến trong thu thập, bảo quản và lưu trữ, các mẫu và mẫu sinh học chất lượng cao của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
097 3314 999