Indole-3 butyric acid (IBA) Bio Basic – Canada

Indole-3 butyric acid (IBA)
Hãng: Bio Basic – Canada
Độ tinh khiết ≥98%
Code: IB0725
CTHH: C12H13NO2
Indole-3-butyric acid(IBA) hormone điều hòa sinh trưởng thực vật.
– IBA là hormone thuộc nhóm Auxin. Trong nuôi cấy mô thực vật IBA và các auxin khác được sử dụng để bắt đầu sự hình thành rễ trong ống nghiệm trong một quy trình gọi là vi nhân giống. Việc nhân giống cây trồng là quá trình sử dụng các mẫu thực vật nhỏ gọi là explants và khiến chúng trải qua sự tăng trưởng của các tế bào phân biệt hoặc không phân biệt.
– Trong kết nối với cytokinin như kinetin, auxins như IBA có thể được sử dụng để gây ra sự hình thành của khối lượng của các tế bào không biệt hóa được gọi là callus( mô sẹo). Sự hình thành callus thường được sử dụng như một quá trình bước đầu tiên trong quá trình nhân vi mô, nơi mà các tế bào callus sau đó được tạo ra để tạo thành các mô khác như gốc bằng cách xử lý chúng với hoocmon nhất định như auxin tạo ra rễ.
– Quá trình gọi callus đến sự hình thành rễ được gọi là cơ chế gián tiếp, trong khi đó nếu rễ được hình thành từ trực tiếp, nó được gọi là cơ chế trực tiếp.
– Trong một nghiên cứu về Camellia sinensis, hiệu quả của ba auxins khác nhau, IBA, IAA và NAA đã được kiểm tra để xác định ảnh hưởng tương đối của mỗi auxin đối với sự hình thành rễ. Theo kết quả cho loài IBA đã cho thấy sản lượng rễ cao hơn so với các auxin khác. Ảnh hưởng của IBA là sự đồng thuận với các nghiên cứu khác, nơi IBA là auxin được sử dụng phổ biến nhất cho sự hình thành rễ.
097 3314 999