0.5ml Conical Tube With Screw Cap

Model:

0.5ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile
Size: 500UNIT
DG: No
Sterile: Yes
Stock: Contact

 

 

 

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

097 3314 999