CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TEKCO VIỆT NAM

Phân phối các loại hóa chất toàn Quốc

Albumin (ALB)

Add to Cart

SKU
UNIT PRICE (USD)
101-50-10 10 mg $89.00
101-50-50 5 x 10 mg $278.00
101-50-100 100 mg $473.00
Danh mục:

Mô tả

Description

Product Name Albumin
Source Mouse Serum
Catalogue Number 101-50
Purity > 96% (Electrophoresis)
Form Lyophilized
Protein > 96% (Biuret)
Appearance White to amber powder
Reconstitution Use buffer of your choice, then store at -20°C long-term
Recertification 5 years
Storage 2-8°C
Molecular Weight ~65,900
CAS Number 9048-46-8
EC Number 232-936-2
Gene ALB, ALB-1, ALB1
Gene ID 11657
CÔNG TY TNHH TEKCO VIỆT NAM
Địa chỉ: 14/25 Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 02466883395 - Fax: 02466883312
Email: tekcovina@gmail.com - Website: www.hoachattekco.com