Centrifuge Tube Racks

Centrifuge Tube Racks

        Brand:BIOLOGIX

  • Model:90-5016 90-1536 90-8009
  • Material:Plastic
  • Microcentrifuge Tube Racks● Made of high strength plastic, chemically resistant to alcohols and mildorganic solvents● Wr

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

097 3314 999