Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20)

Synonym: Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate

CAS: [9005-64-5]
Grade: Biotech
DG: No
Storage: 18 to 25C
Sterile: No
Stock: In stock

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

097 3314 999